Bajorath
Header

Ochrona danych

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy Państwa dokładnie, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi.

1. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych.

Możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez konieczności podawania danych osobowych. Zapamiętujemy jedynie dane dostępu bez pamiętania danych osobowych, n.p. nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie do naszej strony lub nazwę pobieranego pliku. Dane te, przeanalizowane, służą jedynie i wyłącznie poprawie naszej oferty dla Państwa i nie pozwalają w żaden sposób nawiązać do Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą zapamiętane jedynie wówczas, gdy Państwo przy zakładaniu Konta Klienta je dobrowolnie podadzą.

2. Wykorzystanie cookies

Aby odwiedziny naszej strony internetowej były dla Państwa bardziej atrakcyjne i by użycie pewnych funkcji było możliwe, używamy na rozmaitych stronach tzw. cookies. Idzie tu o małe pliki tekstowe, które zostają zapamiętane na Państwa urządzeniu, z którego następuje dostęp do naszej strony internetowej. Niektóre z naszych cookies zostają usunięte po zamknięciu używanej przez Państwa przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies zostają na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy kolejnych odwiedzinach naszej strony (tzw. persistent cookies). Przeglądarka internetowa może zostać skonfigurowana tak, by informowała Państwa o każdej próbie zapamiętania cookie na Państwa urządzeniu. W ten sposób można wpłynąć na próbę zapamiętania cookie i na taką akcję zezwolić bądź jej zabronić. Jeżeli Państwo zdecydują o zabronieniu zapamiętania naszego cookie, nasza strona internetowa będzie dostępna w ograniczonym zakresie.

3. Analiza stron typu web za pomocą Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to instrument do analizy stron web firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. cookies, plików tekstowych, które zapamiętane na Państwa urządzeniu pozwalają na analizę używania danej strony internetowej przez Państwa urządzenie. Informacje uzyskane dzięki cookie Google są z reguły wysyłane do USA i tam pamiętane na serwerze Google. Jeżeli aktywujecie Państwo IPAnonymisierung na tej stronie internetowej, Państwa adres IP będzie przez Google w granicach państw UE lub w innach krajach związanych umowąz Europejskim Obszarem Gospodarczym skrócony przed wysłaniem i zapamiętaniem w USA. Tylko w przypadkach wyjątkowych będzie wasz adres IP wysłany do USA i dopiero tam skrócony. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej Google używa tych informacji aby zweryfikować sposób używania tej strony internetowej, aby zestawić raporty o aktywności tej strony internetowej i aby wykonać inne usługi, sprzedane właścicielowi tej strony internetowej a związane z używalnością zarówno tej strony jak i internetu w ogóle. Adres IP, wysłany do Google w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki, nie jest łączony z innymi danymi od Google. Państwo możecie zapobiec zapamiętywaniu cookies od Goolge poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Wowczas nasza strona internetowa będzie dostępna w ograniczonym zakresie. Ponadto można zapobiec pobieraniu przez Google jakichkolwiek danych (w tym adresu IP) oraz jakiemukolwiek przetwarzaniu danych. W tym celu należy pobrać odpowiedni plug-in z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a następnie go zainstalować w przeglądarce internetowej. Wreszcie możecie Państwo zbieraniu danych przez Google położyć kres, klikając na poniższy link. W konsekwencji zostanie zapamiętane Opt-Out-Cookie, które zapobiegnie jakiemukolwiek zbieraniu danych podczas odwiedzin naszej strony w przyszłości.Google Analytics dezaktywować

Bliższe informacje dotyczące warunków używania i ochrony danych przez Google Inc. Znajdziecie Państwo na

https://www.google.com/analytics/terms/de.html, względnie na

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Zwracamy Państwa uwagę, że na naszej stronie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“ aby zagwarantować zanonimizowane zapamiętywanie adresów IP (tzw. IP-Masking)

4. Prawo do informacji

Według niemieckiej ustawy „Bundesdatenschutzgesetz“ macie Państwo prawo do bezpłatnej informacji o zapamiętanych Państwa danych jak też prawo do ewentualnej korekty, zablokowania czy usunięcia tych danych. Państwa osobą kontaktową w sprawie ochrony danych, informacji o nich, korekty, zablokowania czy ich usunięcia a także o zmianie raz podjętej w tych sprawach decyzji jest: Ralph Bajorath, Ackerstraße 69 in D-49084 Osnabrück, email: info@bajorath.de, lub telefonicznie: +49 (0)541 81 811-0.