Bajorath
Header

Energieconcepten voor industrie, klinieken etc.

Het ontwikkelen van alomvattende concepten voor warmtevoorziening is ons specialisme. Met onze ca. twintig medewerkers op het gebied van installatie- en elektrotechniek alsmede IT-technologie realiseren wij complexe energieconcepten die altijd individueel en volledig op onze klanten zijn toegesneden. Onze service richt zich in het bijzonder op industrie en nijverheid, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, hotels en pensions, maar ook op gemeentes en energieleveranciers. Via het verder ontwikkelen van complexe installatieoplossingen en de controle daarvan tijdens het latere bedrijf begeleiden wij onze klanten jarenlang, en zorgen we voor de optimale benutting van uw energiebronnen.

Onze taakgebieden in vogelvlucht:

Diensten
en
producten
 • Ingenieursdiensten voor het plannen en begeleiden van de bouw van warmte- en interne energievoorziening
 • Ingenieursdiensten voor het plannen en begeleiden van de bouw van meet-, besturings- en regeltechniek
 • Opstellen van installatieschema's en buizenschema's in 2D en 3D
 • [mehr]
 • Programmeren van meet-, besturings- en regeltechniek (SPS) als gecertificeerd SAIA-contractpartner (Honeywell)
 • Bouwen en leveren van complete schakelkasten voor MSR-techniek
 • Programmeren van automatiseringsprocessen
 • Programmeren van procesvisualisaties met door onszelf ontwikkelde software (hoge compatibiliteit met Siemens, SAIA, etc.)
 • Onderhoud en reparatie van complexe MSR-installaties
 • Berekenen en uitvoeren van de hydraulische afstelling volgens DIN 18380
 • Opstellen van ruwe kostenanalyses voor optimalisatie van verwarmingsinstallaties en integratie van interne energieopwekkingsinstallaties met door onszelf ontwikkelde simulatiesoftware
 • Technische en commerciële begeleiding en controle van bestaande installaties voor het handhaven van processen voor energie-efficiency met de door ons ontwikkelde controlesoftware voor energie-efficiency
 • Advies bij energievoorziening en controle van wettelijke heffingen en afdrachten
 • Advies bij lease- en bedrijfsvoeringsmodellen
 • [weniger]
Onderzoek
en
ontwikkeling
 • Op maat gesneden doorontwikkeling van koude-, stoom-, warmte- en interne energie-installaties
 • Verhoging van energie-efficiency en laag houden van kosten per eenheid ter bevordering van wereldwijde concurrentiekracht
 • Doorlichten van energie-intensieve productieprocessen en ontwikkelen van efficiënte alternatieven
Consultancy
en
service
 • Bestudering en analyse van taken, thema's, producten en beslissingsprocessen bij de klant
 • Ontwikkelen van efficiënte oplossingen vanuit proces- en regeltechnisch perspectief
 • Opstellen van modellen voor financiering en bedrijfsvoering ter ontlasting van de liquiditeit bij de klant
 • [mehr]
 • Omzetting van energiekosten in balansneutrale vaste activa en verhoging van stille reserves
 • Vrijmaken van geplande of noodzakelijke reserves voor onderhoudsmaatregelen
 • [weniger]
Techniek
en
uitvoering
 • Analyse van bestaande installaties door zeer goed opgeleide en ervaren procestechnici en ingenieurs
 • Schematische opname van installaties
 • Evaluatie van energiebelasting
 • [mehr]
 • Bepalen van verdere handelwijzen na vaststelling van de ruwe kosten en mogelijke energiebesparingen
 • Begeleiding bij de aanbesteding, bouw, documentatie en inspectie van alle werken
 • Algehele ingebruikname van de energie-installatie
 • [weniger]

Beelden uit de praktijk