Bajorath
Header
Ralph Bajorath | CEO

Witamy serdecznie...

...w przyszłości usług w dziedzinie zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną. Zapraszamy Państwa do podróży w czasie, w przestrzeni rozwoju technicznego, ściśle związanego z firmą Bajorath.

Moja rodzina już od trzech pokoleń zajmuje się instalacjami cieplnymi dla rozmaitych nieruchomości. Już mój dziadek konstruował i budował instalacje grzewcze na bazie wówczas dostępnych kotłów i stwierdził, że w takich układach marnuje się wiele energii zawartej w paliwach.

To był początek naszych badań i eksperymentów. Od roku 1996 badamy w sposób naukowy skuteczność i sprawność instalacji cieplnych. Sprawność tych instalacji okazała się początkowo o wiele niższa od podawanych przez wytwórców kotłów wartości teoretycznych dla sprawności tych urządzeń. Po kilku latach badań, prób i błędów, znaleźliśmy rozwiązanie problemu:

proces działający kompleksowo i uwzględniający warunki pogodowe.

Postępowanie polegające na skoordynowaniu przepływów hydraulicznych z techniką ich regulacji, doprowadziło ostatecznie do przełomu. Sterowanie procesami autorstwa firmy Bajorath jest odtąd synonimen osiągania najwyższego stopnia wydajności energetycznej. [więcej]

Wkrótce po założeniu firmy Bajorath GmbH w roku 1999 osiągnęliśmy w wielu obiektach użyteczności publicznej bardzo duże oszczędności energii wskutek zastosowania naszego opatentowanego postępowania. Już wówczas potraktowanie hydrauliki systemu, technik sterowania i metod wytwarzania i odbioru ciepła jako całości zagadnienia pomogło nam osiągać sprawność systemu większą niż 92%, gdy mierzymy pomiędzy licznikiem gazu

a rozdzielaczem przepływów. Gdy kilka lat później popularne stały się termiczne instalacje solarne, nasze instalacje, będące w ciągłym rozwoju, zwiększyły swą skutecznośćw stosunku do konkurencji o więcej niż 50%.

Im bardziej złożona konstrukcja instalacji grzewczych, z tym większym powodzeniem stosowane były nasze systemy hydrauliczne. Czy to szpitale, domy opieki, kryte pływalnie, szkoły bądź obiekty przemysłowe – we wszystkich naszych projektach sprawdzaliśmy punkty odbioru ciepła w obiektach i stosowaliśmy

hydraulikę i techniczne sterowania „szyte na miarę“.

Odzyskiwanie nadmiaru ciepła, alternatywne źródła energii, w szczególności instalacje produkcyjne lub urządzenia kogeneracyjne – wszystko to znajduje swoje miejscew naszych całościowych rozwiązaniach energetycznych. Naszą motywacją jest wysoka opłacalność naszych instalacji, połączona z intensywną ochroną środowiska naturalnego i techniczną inteligencją.

Jedyna w swym rodzaju kombinacja techników planowania i sterowania procesami produkcyjnymi, inżynierów i programistów zapewnia Państwu perfekcyjne rozwiązania techniczne i doskonałe działanie zakładu od momentu uruchomienia systemu.

Już w fazie planowania posługujemy się własnymi programami, które symulują właściwe skalowanie systemów kogeneracyjnych. Pozwalają one dobrać dla Państwa potrzeb urządzenia, zapewniające optymalną pracę obiektu i najkorzystniejsze wyniki finansowe podczas wytwarzania własnej energii elektrycznej.

Najważniejszym zadaniem po wykonaniu i uruchomieniu skomplikowanych instalacji jest ich nadzór, zarówno techniczny jak i finansowy. Dla tych celów proponujemy zawsze programy sterujące i kontrolujące skuteczność energetyczną dla małych, średnich i dużych systemów. Dzięki tym programom możemy na bieżąco kontrolować sprawność kotłów grzewczych, instalacji kogeneracyjnych czy też innych źródeł ciepła. W ramach audytu energetycznego Państwa obiektu w/g DIN 16247-1 lub ISO 50001 nasze programy dostarczają automatycznie wszelkie niezbędne liczby i fakty, dotyczące użytkowania energii i kosztów z tym związanych.

Oferujemy Państwu również pomoc przy finansowaniu Waszych inwestycji. Niezależnie

od formy finansowania; czy z własnych środków czy też mieszane, z udziałem kapitału obcego staramy się znaleźć najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązanie. Ponadto pomagamy i doradzamy (w Niemczech) przy optymalizacji podatku od energii i innych wydatków, typu akcyza, z energią związanych. W ten sposób redukujemy ceny zakupu prądu i gazu do minimum.

Jesteśmy Państwa specjalistami w dziedzinie zakupu energii, planowania i wykonawstwa inwestycji, odpowiednich dla Państwa potrzeb technik regulacji i sterowania oraz nadzoru działających instalacji.

Zapraszamy do nas i cieszymy się na spotkanie z Państwem!

Ralph Bajorath

-CEO- / Prezes Zarządu