Bajorath
Header
Ralph Bajorath | CEO

Hartelijk welkom...

...in de toekomst van de dienstverlening voor warmte- en interne energievoorziening! Kom mee op een reis door de tijd langs technische ontwikkelingen die nauw verweven zijn met de firma Bajorath.

Mijn familie houdt zich al drie generaties bezig met warmtevoorziening voor onroerende goederen. Mijn grootvader plaatste al verwarmingsinstallaties met de destijds beschikbare verwarmingsketels, en stelde vast dat er veel primaire energie verloren ging.

Dit was het begin van ons onderzoek. Sinds 1996 doen wij wetenschappelijk onderzoek naar het jaarlijkse rendement van installaties voor warmteopwekking. Die lagen ver onder de door de fabrikant opgegeven norm voor het rendement van de ketels. Na enkele jaren onderzoek en ontwikkeling vonden wij de oplossing: een alomvattende, weersgestuurde feedback-procestechniek. Met een hydraulisch en regeltechnisch afgestemd proces bereikten wij ten slotte onze doorbraak. De Bajorath-procestechniek zorgt sindsdien voor de hoogste graad van energie-efficiency. [mehr]

Reeds kort na de oprichting van het bedrijf in 1999 bereikten wij in talrijke gemeentelijke gebouwen een zeer hoge energiebesparing door toepassing van ons gepatenteerde procédé. Toen al stelde onze alomvattende benadering van hydraulische systemen, regeltechniek, warmteafnemers en warmteopwekkers ons in staat om bij meting tussen de gasmeter en de verdeler een jaarlijks rendement van meer dan 92% aan te tonen. Een paar jaar later, toen thermische zonne-installaties in opkomst kwamen, hebben wij het rendement met meer dan 50% verhoogd ten opzichte van conventionele installaties.

Hoe complexer de opbouw van warmteopwekkingsinstallaties werd, hoe succesvoller onze hydraulische oplossingen werden toegepast. Of het nu ging om ziekenhuizen, bejaardentehuizen, zwembaden, scholen of industriële installaties: bij alle projecten hebben wij de afnemers doorgelicht en "hydraulische en regeltechnische maatpakken" geleverd.

Warmteterugwinning, alternatieve energiebronnen, bijzondere productie-installaties of warmte-krachtinstallaties: alles heeft een plaats in onze alomvattende oplossingen. Hoge efficiency en intensieve milieubescherming gekoppeld aan technische intelligentie is daarbij onze motivatie.

De unieke combinatie van procestechnici, ingenieurs en programmeurs biedt u van het begin af aan perfecte technische oplossingen en een feilloze werking. Vooral de door onszelf ontwikkelde simulatiesoftware voor het ontwerpen van warmte-krachtinstallaties garandeert u de hoogst mogelijke toegevoegde waarde van deze installatie voor interne energieopwekking.

De belangrijkste taak na het voltooien van complexe installatietechniek is echter de technische en commerciële monitoring ervan. Voor dit doel hebben wij controlesoftware voor energie-efficiency voor kleine, middelgrote en grote installaties ontwikkeld. Het technische rendement van verwarmingsketels, warmte-krachtinstallaties en andere warmteopwekkers wordt continu transparant en inzichtelijk. Zo zijn alle cijfers en feiten van het energiegebruik en de kosten daarvan beschikbaar voor energie-audits volgens DIN 16247-1 of ISO 50001.

Bij eigendom of lease helpen wij u om in commercieel opzicht de juiste weg te vinden. Bovendien laten we u zien hoe u zo weinig mogelijk energiebelasting en afdracht betaalt en de inkoopprijs van gas en elektriciteit tot een minimum beperkt.

Bij de inkoop van energie, de planning van gehele installaties en bouwprojecten, op maat gesneden regeltechniek en succesvolle controle van installaties zijn wij uw specialist. Neem gerust contact met ons op.

Wij verheugen ons op u!

Ralph Bajorath, CEO

[weniger]